A SALONU
08:30 - 08:50 AÇILIŞ KONUŞMALARI
08:50 - 09:50 Türkiye’de Dermatoloji - TDD’nin 50. Yılı (TDD Başkanlarından izlenimler, öneriler)
Moderatör:
M. Ali Gürer
Panelistler: M. Ali Gürer, Erbak Gürgey, Tülin Akan, Ahmet Yaşar Turanlı, Can Baykal, Oktay Taşkapan, Ertan Yılmaz, Güneş Gür Aksoy
Konuşmacılar: M. Ali Gürer, Can Baykal, Ertan Yılmaz
09:50 - 10:00 ARA
10:00 - 11:15 PANEL 1: Akne
Oturum Başkanları:
Nilsel İlter, Hamdi Memişoğlu
10:00 – 10:15 Patogenezde Yenilikler
Göknur Kalkan
10:15 – 10:30 Geç Başlangıçlı Akne
Nilsel İlter
10:30 – 10:45 Aknede İsotretinoin
Ayşe Anıl Karabulut
10:45 – 11:00 Akne Tedavi Rehberleri
Ayşe Serap Karadağ
11:00 – 11:15 Tartışma
11:15 – 11:30 KAHVE MOLASI
11:30 – 12:30 KONFERANS I
Oturum Başkanları: Neslihan Şendur, Güneş Gür Aksoy
What’s New in Dermatologic Therapy
Thomas Ruzicka
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:20 UYDU SEMPOZYUM 1
Farmanova Uydu Sempozyumu
14:20 - 14:30 ARA
14:30 - 15:30 KONFERANS II
Oturum Başkanları: Meltem Uslu, Bengü Nisa Akay
Dermoscopy in Every Day Practice
Aimilios Lallas
15:30 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 16:45 PANEL 5: Kronik Hasta İzleminde Doğrular - Yanlışlar
Oturum Başkanları: Nilgün Atakan, Deniz Seçkin
15:45 – 16:00 Psoriasis
Nilgün Atakan
16:00 – 16:15 Deri Kanserleri
Nahide Onsun
16:15 – 16:30 Otoimmun Büllöz Hastalıklar
Savaş Yaylı
16:30 – 16:45 Tartışma
16:45 - 18:45 EĞİTİM KURULTAYI / YETERLİK GENEL KURULU
20:00 - 22:00 Orada Duruverseydi Zaman “Kemal”
B SALONU
10:00 - 11:15 PANEL 2: Allerji
Oturum Başkanları:
Şükran Tunalı, Göksun Karaman
10:00 –10:15 Kontakt Dermatitlerde Klinik Tanı
Emel Bülbül Başkan
10:15 – 10:30 Hastaya Özel Deri Yama Testi
Emek Kocatürk Göncü
10:30 – 10:45 İlaç Allerjilerinde Testler
Rafet Koca
10:45 - 11:00 Tartışma
11:00 – 11:15
Serbest Bildiri
11:15 - 11:30 KAHVE MOLASI
11:30 - 12:30 SERBEST BİLDİRİLER 1
Oturum Başkanları: Tayyar Cantürk, Kenan Aydoğan
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:20 - 14:30 ARA
14:30 - 15:30 SERBEST BİLDİRİLER 2
Oturum Başkanları: Aylin Ermertcan, Müzeyyen Gönül
15:30 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 16:45 PANEL 6: Ürtiker
Oturum Başkanları: İnci Mevlitoğlu, Güneş Gür Aksoy
15:45 – 16:00 Herediter Anjioödem
Oktay Taşkapan
16:00 – 16:15 Ürtiker Tanısında Testler
Bengü Gerçeker Türk
16:15 – 16:30 Dirençli Ürtikerde Tedavi
Dilek Bayramgürler
16:30 – 16:45 Tartışma
C SALONU
10:00 - 11:15 PANEL 3: Dermoskopi
Oturum Başkanları:
Sedef Şahin, Akın Aktaş
10:00 – 10:15 Dermatozlar
Bengü Nisa Akay
10:15 – 10:30 Enfeksiyonlar ve Enfestasyonlar
Meltem Uslu
10:30 – 10:45 Melanom
Sedef Şahin
10:45 – 11:00 Melanom Dışı Deri Kanserleri
Turhan Şahin
11:00 – 11:15 Tartışma
11:15 - 11:30 KAHVE MOLASI
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:20 - 14:30 ARA
15:30 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 16:45 PANEL 7: Epidemiyoloji
Oturum Başkanları: Ahmet Yaşar Turanlı, Ülker Gül
15:45 – 16:00 Melanoma Dışı Deri Kanserleri
Didem Dinçer
16:00 – 16:15 Melanom
Suhan Günaştı Topal
16:15 – 16:30 Sifiliz ve AIDS
Emel Güngör
16:30 – 16:45 Tartışma
D SALONU
10:00 - 11:15 PANEL 4: Lenfoma
Oturum Başkanları:
Ayla Gülekon, Gürsoy Doğan
10:00 – 10:15 MF’in Binbir Yüzü
Can Baykal
10:15 – 10:30 MF Tedavisi
Hatice Erdi Şanlı
10:30 – 10:45 MF Dışı Lenfomalar
Şirin Pekcan Yaşar
10:45 - 11:00 Tartışma
11:00 – 11:15 Serbest Bildiri
11:15 - 11:30 KAHVE MOLASI
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:20 - 14:30 ARA
15:30 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 16:45 PANEL 8: Tedavide Yenilikler
Oturum Başkanları:
Alpaslan Acar, Serhat İnalöz
15:45 – 16:00 Psoriasis
Emine Çölgeçen
16:00 – 16:15 Alopesia Areata
Nursel Genç Dilek
16:15 – 16:30 Melanom
Işıl Karaaslan
16:30 – 16:45 Tartışma