A SALONU
08:30 – 09:45 PANEL 9: Otoimmün Büllöz Hastalıklar
Oturum Başkanları:
Soner Uzun, Mustafa Tunca
08:30 – 08:45 Pemfigus ve Büllöz Pemfigoidde Genetik ve Çevresel Faktörler
Deniz Akkaya
08:45 – 09:00 Otoimmun Büllü Hastalıklarda Klinik Ayırıcı Tanı
Soner Uzun
09:00 – 09:15 Büllöz Pemfigoid ve Pemfigus Tedavisi
Rıfkiye Küçükoğlu
09:15 – 09:30 Duhring Hastalığı
Ayten Ferahbaş Kesikoğlu
09:30 – 09:45 Tartışma
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10.00 - 11.00 KONFERANS III
Oturum Başkanları: Serap Utaş, Sibel Alper
Advances in Urticaria
Tabi Leslie
11:00 - 11:10 ARA
11:10 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 5
Mantarın Binbir Yüzü
Doç. Dr. Şirin Pekcan Yaşar
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:00 PANEL 13: Atopik Dermatit
Oturum Başkanları:
Serap Utaş, Sibel Alper
13:00 – 13:15 Erişkin Atopik Dermatit Kliniğinde Farklı Yüzler
Sibel Alper
13:15 – 13:30 Çocukta Atopik Dermatit Tanı ve Tedavisi
Serap Utaş
13:30 – 13:45 Atopik Dermatitte Diyet ve İmmunoterapi
Asuman Cömert
13:45 – 14:00 Tartışma
14:00 - 18:00 TDD GENEL KURULU
B SALONU
08:30 - 09:45 PANEL 10: Pediatrik Dermatoloji
Oturum Başkanları:
Yalçın Tüzün, Sevgi Bahadır
08:30 – 08:45 Hemanjiom Tanı ve Tedavisi
Deniz Yücelten
08:45 – 09:00 Alopesia Areata Tedavisi
Güliz İkizoğlu
09:00 – 09:15 Çocuklarda Venereolojik Hastalıklara Yaklaşım
Hayriye Sarıcaoğlu
09:15 – 09:30 Pediatrik Tedavide İncelikler
Rebiay Kıran
09:30 – 09:45 Tartışma
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 - 11:00 SERBEST BİLDİRİLER 3
Oturum Başkanları:
Süleyman Pişkin, Ali Karakuzu
11:00 - 11:10 ARA
11:10 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 6
Psoriasis
Prof. Dr. Burhan Engin
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 14:00 PANEL 14: Kollagenozlarda Güncel
Oturum Başkanları:
Ertuğrul Aydemir, Nuran Allı
13:00 – 13:15 Kutan LE
Tülin Güleç
13:15 – 13:30 Dermatomiyozit
Didem Didar Balcı
13:30 – 13:45 Skleroderma
Mualla Polat
13:45 – 14:00 Tartışma
C SALONU
08:30 – 09:45 PANEL 11: Fototerapi
Oturum Başkanları:
Ali Tahsin Güneş, Ayşen Karaduman
08:30 – 08:45 Testler ve Kalibrasyon
Dilek Seçkin Gençosmanoğlu
08:45 – 09:00 Geçmişe Saygı; PUVA Ne Zaman
Kenan Aydoğan
09:00 – 09:15 Vitiligo ve Psoriasis Fototerapisi
Yaşar Gül Denli
09:15 – 09:30 Fototerapi Yan Etkileri, Ek Kazançları
Serap Öztürkcan
09:30 – 09:45 Tartışma
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 – 11:00 SERBEST BİLDİRİLER 4
Oturum Başkanları:
Erbak Gürgey, Orhan Özgöztaşı
11:00 - 11:10 ARA
11:10 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 7
Psoriyazis Tedavisinde Yeni Ufuk: Lxekizumab
Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Ali Gürer
Konuşmacı: Prof. Dr. Esra Adışen, Prof. Dr. Burhan Engin
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 14:00 PANEL 15: Dermatolojide Öksüzler
Oturum Başkanları:
Şevki Özdemir, Mehmet Salih Gürel
13:00 – 13:15 Epidermolizis Bülloza
Esra Koku Aksu
13:15 – 13:30 Lepra
Nihal Kundakçı
13:30 – 13:45 Tüberküloz
Mukadder Koçak
13:45 – 14:00 Tartışma
D SALONU
08:30 - 09:45 PANEL 12: Kozmetolojide Lazer
Oturum Başkanları:
Vahide Baysal Akkaya, Hamdi Özcan
08:30 – 08:45
Epilasyon
Aslı Kaptanoğlu
08:45 – 09:00 Vasküler Lezyonlar
Meltem Önder
09:00 – 09:15 Rejuvenasyon
Yasemin Oram
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 – 09:45 Serbest Bildiri
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 11:10 ARA
11:10 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 8
Epidermolizis Bulloza’ Uluslararası Deneyimler
ve Türkiye’deki Prosedür
Konuşmacı: Dr. Adrian Heagerty / Dermatoloji, DEBRA UK, Solihull Hospital
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:00 PANEL 16: Kozmetoloji Dışı Kullanım
Oturum Başkanları:
Günseli Öztürk, Mukaddes Kavala
13:00 – 13:15 Mikro İğneleme
Nilay Duman
13:15 – 13:30 PRP
Algün Polat Ekinci
13:30 – 13:45 Botoks
Filiz Canpolat
13:45 – 14:00 Tartışma