A SALONU
08:30 – 09:45 PANEL 9: Otoimmün Büllöz Hastalıklar
Oturum Başkanları:
Soner Uzun, Mustafa Tunca
08:30 – 08:45 Pemfigus ve Büllöz Pemfigoidde Genetik ve Çevresel Faktörler
Deniz Akkaya
08:45 – 09:00 Otoimmun Büllü Hastalıklarda Klinik Ayırıcı Tanı
Soner Uzun
09:00 – 09:15 Büllöz Pemfigoid ve Pemfigus Tedavisi
Rıfkiye Küçükoğlu
09:15 – 09:30 Duhring Hastalığı
Ayten Ferahbaş Kesikoğlu
09:30 – 09:45 Tartışma
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10.00 - 11.00 KONFERANS III
Oturum Başkanları: Serap Utaş, Sibel Alper
Dermatolojide Yasal Sorunlar
Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu
11:00 - 11:10 ARA
11:10 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 5
Tinea Pedis Enfeksiyonu Topikal Antifungal İlaçlar Gözden Kaçırdıklarımız
Doç. Dr. Şirin Pekcan Yaşar
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:00 PANEL 13: Atopik Dermatit
Oturum Başkanları:
Serap Utaş, Sibel Alper
13:00 – 13:15 Erişkin Atopik Dermatit Kliniğinde Farklı Yüzler
Sibel Alper
13:15 – 13:30 Çocukta Atopik Dermatit Tanı ve Tedavisi
Serap Utaş
13:30 – 13:45 Atopik Dermatitte Diyet ve İmmunoterapi
Asuman Cömert
13:45 – 14:00 Tartışma
14:00 - 18:00 TDD GENEL KURULU
B SALONU
08:30 - 09:45 PANEL 10: Pediatrik Dermatoloji
Oturum Başkanları:
Yalçın Tüzün, Sevgi Bahadır
08:30 – 08:45 Hemanjiom Tanı ve Tedavisi
Deniz Yücelten
08:45 – 09:00 Alopesia Areata Tedavisi
Güliz İkizoğlu
09:00 – 09:15 Çocuklarda Venereolojik Hastalıklara Yaklaşım
Hayriye Sarıcaoğlu
09:15 – 09:30 Pediatrik Tedavide İncelikler
Rebiay Kıran
09:30 – 09:45 Tartışma
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 - 11:00 SERBEST BİLDİRİLER 5
Oturum Başkanları:
Süleyman Pişkin, Ali Karakuzu
  SS-39 - Liken sklerozda östrojen ve androjen reseptör ekspresyonu ve otoimmünite ile ilişkisinin değerlendirilmesi
Fatma Uzun
  SS-40 - Eritema Annulare Santrifuj Tanısı Alan Hastaların Demografik ve Klinikopatolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Ozan Erdem
  SS-41 - Tümoral Deri Lezyonlarında Klinikopatolojik Korelasyon Değerlendirilmesi
Güzin Sarı
  SS-42 - Biyolojik İlaç Tedavisi Uygulanan Orta-Şiddetli ve Şiddetli Psoriazis Hastalarında HLA-C Analizi
Özge Zorlu
  SS-43 - Pediatrik Psoriasis Hastalarının Epidemiyolojik Ve Klinik Olarak Değerelendirilmesi
Derya Bostan
  SS-44 - KSÜ Hastalarında Kullanılan Omalizumab Tedavisinin ÜKT Ve KÜYKA Ölçekleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Ve Tedavi Sonrası Ölçeklerin Korelasyonu
Pırıl Etikan
  SS-45 - Sweet Sendromu:54 Hastanın Klinik, Laboratuvar, Histopatolojik ve Tedaviye Yanıt Açısından Değerlendirilmesi
Vildan Manav
  SS-46 - Palmoplantar dermatozlarda lokal psoralen-UVA (PUVA) tedavisinin etkinlik ve güvenirliği
Nihan Yüksel Çanakçı
11:00 - 11:10 ARA
11:10 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 6
Avrupa’dan Asya’ya, Deriden Ekleme Stelara®
Prof. Dr. Burhan Engin & Prof Dr Servet Akar    
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 14:00 PANEL 14: Kollagenozlarda Güncel
Oturum Başkanları:
Ertuğrul Aydemir, Nuran Allı
13:00 – 13:15 Kutan LE
Tülin Güleç
13:15 – 13:30 Dermatomiyozit
Didem Didar Balcı
13:30 – 13:45 Skleroderma
Mualla Polat
13:45 – 14:00 Tartışma
C SALONU
08:30 – 09:45 PANEL 11: Fototerapi
Oturum Başkanları:
Ali Tahsin Güneş, Ayşen Karaduman
08:30 – 08:45 Testler ve Kalibrasyon
Dilek Seçkin Gençosmanoğlu
08:45 – 09:00 Geçmişe Saygı; PUVA Ne Zaman
Kenan Aydoğan
09:00 – 09:15 Vitiligo ve Psoriasis Fototerapisi
Yaşar Gül Denli
09:15 – 09:30 Fototerapi Yan Etkileri, Ek Kazançları
Serap Öztürkcan
09:30 – 09:45 Tartışma
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 – 11:00 SERBEST BİLDİRİLER 6
Oturum Başkanları:
Erbak Gürgey, Orhan Özgöztaşı
  SS-47 - 105 Vitiligolu Çocuk Hastada Klinik Ve Demografik Özellikler
Tuçe Özkara
  SS-48 - Psoriasis Hastalarında Depresyon, Umutsuzluk ve İntihar Eğilimi
Fatma Deniz
  SS-49 - Psoriazisli hastalarda serum microRNA analizi
Lale Ateş
  SS-50 - Koroner Arter Hastalığının Şiddeti İle Deri Ölçüm Parametreleri Arasındaki İlişki
Eda Öksüm Solak
  SS-51 - Deri Eki Tümörlerinin Klinik Özellikleriyle Değerlendirilmesi
Zeynep Altan Ferhatoğlu
  SS-52 - Dirençli Hidradenitis Süpürativa Olgularında Adalimumab Etkinliği
Meltem Turkmen
  SS-53 - Türkiye'de yaşayan sığınmacılarda görülen dermatolojik hastalıkların değerlendirilmesi: retrospektif çok merkezli çalışma
Fatmagül Gülbaşaran
11:00 - 11:10 ARA
11:10 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 7
Psoriyazis Tedavisinde Yeni Ufuk: İxekizumab
Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Ali Gürer
Psoriasis Etyopatogenezinde Güncel Yaklaşım
Konuşmacı: Prof. Dr. Esra Adışen
Psoriasis Tedavisinde Yeni Ufuklar
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 14:00 PANEL 15: Dermatolojide Öksüzler
Oturum Başkanları:
Şevki Özdemir, Mehmet Salih Gürel
13:00 – 13:15 Epidermolizis Bülloza
Esra Koku Aksu
13:15 – 13:30 Lepra
Nihal Kundakçı
13:30 – 13:45 Tüberküloz
Mukadder Koçak
13:45 – 14:00 Tartışma
D SALONU
08:30 - 09:45 PANEL 12: Kozmetolojide Lazer
Oturum Başkanları:
Vahide Baysal Akkaya, Hamdi Özcan
08:30 – 08:45
Epilasyon
Aslı Kaptanoğlu
08:45 – 09:00 Vasküler Lezyonlar
Meltem Önder
09:00 – 09:15 Rejuvenasyon
Yasemin Oram
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 – 09:45 Serbest Bildiri
  SS-03 - Dövme Tedavisinde Q Switch Nd YAG Lazerin Etkinlik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi (6 Yıllık Takip Sonuçları)
Osman Kose
  SS-05 - Solar lentigo tedavisinde frekansı katlanmış Q-anahtarlı Nd:YAG lazerin (KTP, 532 nm) etkisinin deri analiz cihazı ile değerlendirilmesi
Defne Özkoca
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 - 11:00 SERBEST BİLDİRİLER 4
  SS-31 - Kronik spontan ürtikerde uzun dönem omalizumab tedavisinin etkinlik ve güvenliğinin gerçek yaşam koşullarında değerlendirilmesi: Tek merkezli retrospektif çalışma
Andaç Salman
  SS-32 - Eskişehir Bölgesinde Bazal Hücreli Karsinom olgularının retrospektif değerlendirilmesi
Işıl Bulur
  SS-33 - Psoriazis Tedavisinde Biyolojikler: Etkinlik ve İlaçta Kalımla İlişkili Yedi Yıllık Veriler
Simay Bayrak
  SS-34 - Deriye lokalize sklerotik hastalıklarda ivig kullanımı ve uzun dönem güvenlik profili
Tahsin Çağdaş Akaslan
  SS-35 - İsotretinoinin İndüklediği Diş Eti Büyümesi
Mahmut Sami Metin
  SS-36 - Parkinson Hastalarında Demodeks Yoğunluğu
Nil Su Çelik
  SS-37 - Notaljiya parestetikanın düşük doz pregabalin ile semptomatik tedavisi
Sertac Sener
  SS-38 - Bazal Hücreli Karsinomda Peritümöral İmmün İnfiltratın Rekürrensle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Burcu Beksaç
11:00 - 11:10 ARA
11:10 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 8
Epidermolizis Bulloza’ Uluslararası Deneyimler
ve Türkiye’deki Prosedür
Konuşmacı: Dr. Adrian Heagerty / Dermatoloji, DEBRA UK, Solihull Hospital
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:00 PANEL 16: Kozmetoloji Dışı Kullanım
Oturum Başkanları:
Günsel Öztürk, Mukaddes Kavala
13:00 – 13:15 Mikro İğneleme
Nilay Duman
13:15 – 13:30 PRP
Algün Polat Ekinci
13:30 – 13:45 Botoks
Filiz Canpolat
13:45 – 14:00 Tartışma