A SALONU
08:30 - 09:45 PANEL 17: Özel Durumlarda Psoriasis Tedavileri
Oturum Başkanları:
Neslihan Şendur, Erkan Alpsoy
08:30 – 08:45
Saçlı Deri ve Tırnakta
Fatih Göktay
08:45 – 09:00 Gebe ve Çocukta
Müge Güler Özden
09:00 – 09:15 Yaşlıda
Erkan Alpsoy
09:15 – 09:30 Tartışma
09:30 – 09:45 Serbest Bildiri
  SS-01 - Lokalize plak tipi psoriasiz hastalarında 308 nm excimer lamba tedavisi ile topikal kalsipotriol pomad-klobetazol 17 propiyonat pomad dönüşümlü kullanımının etkinliklerinin kıyaslanması
Kadir Öztürk
  SS-06 - Psoriasisli hastaların komorbiditeler konusunda farkındalığının, psoriasis hakkında bilgi düzeylerinin ve tedavi kararına katılım tercihlerinin değerlendirilmesi
Kağan Cingöz
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 - 11:00 KONFERANS IV: Pruritus
Oturum Başkanları: Ekin Şavk, Cengizhan Erdem
Jacek C. Szepietowski
11:00 - 11:10 ARA
11:10 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 9
Farmanova Uydu Sempozyumu
 

Psoriasis Tedavisinin Değişen Yüzü
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nilgün Atakan – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

 

Psoriasis: Deri ve Ötesi
Prof. Dr. Nilgün Atakan – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

 

Psoriasis Patogenezinde Ezber Bozan Yaklaşım: Hedef IL-17A
Prof. Dr. Murat Borlu – Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

 

Psoriasis Tedavisinde Klinik Çalışmalardan Gerçek Yaşama Yenilikçi Yaklaşım: Sekukinumab
Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan – Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 KONFERANS V: Hidradenitis Suppurativa
Oturum Başkanları: Tülin Ergun, Göksun Karaman
Jacek C. Szepietowski
14:30 - 14:45 ARA
14:45 - 15:45 PANEL 21: Psoriasis
Oturum Başkanları:
Nilgün Atakan, Tülin Ergun
14:45 – 15:00 Patogenezde Yenilikler
Başak Yalçın
15:00 – 15:15 Geleneksel Tedaviler
Esra Adışen
15:15 – 15:30 Biyolojik Ajanlar
Tülin Ergun
15:30 – 15:45 Tartışma
15:45 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 17:00 PANEL 25: Gebelik
Oturum Başkanları:
Ekin Şavk, Demet Çiçek
16:00 – 16:15 Gebede Kaşıntı
Şeniz Duygulu
16:15 – 16:30 Gebede Tedavi İlkeleri
İlgen Ertam
16:30 – 16:45 Gebelik Dermatozları
Ercan Çalışkan
16:45 – 17:00 Tartışma
20.00 Toplu Fotoğraf çekimi
B SALONU
08:30 - 09:45 PANEL 18: Medikal Tedavilerin Güncel ve Sıra Dışı Kullanımları
Oturum Başkanları:
Şebnem Özkan, Ferda Artüz
08:30 – 08:45 Melanom Dışı Deri Kanserlerinde Medikal Tedavi
Işıl İnanır
08:45 – 09:00 İsotretinoin: Akne Dışı Kullanımları
Gülcan Saylam Kurtipek
09:00 – 09:15 Asitretin Psoriasis Dışı Kullanımları
İkbal Esen Aydıngöz
09:15 – 09:30 Anti-TNF Ajanların Psoriasis Dışı Kullanımları
Murat Borlu
09:30 – 09:45 Tartışma
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 - 11:00 SERBEST BİLDİRİLER 7
Oturum Başkanları:
Aynur Akyol, Ali Haydar Parlak
  SS-54 - Dermatolojik medikal fotoğraflama: Hastaların algısı ve bakış açısı
Sümeyre Seda Ertekin
  SS-24 - Herediter Melanomda {CDKN2A} ve {MC1R} Germline Gen Mutasyonlarının Araştırılması
Aysel Çakır
  SS-56 - Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
Munise Daye
  SS-57 - Psoriasiste saçlı deride dermoskopik inflamasyon bulguları
Didem Dizman
  SS-58 - Omalizumab Tedavisi Alan Kronik Ürtiker Hastalarının Tedavide Kalımı ve Tedavi Yanıtını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Eda Haşal
  SS-59 - Tırnak Batmasının Palyatif Tedavisinde Tırnak Kıvrımına Uygulanan Kriyoterapinin Klinik Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Çağrı Turan
11:00 - 11:10 ARA
11:10 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 10
Bilastin: Ürtiker Tedavisinde Yeni bir Yaklaşım
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oktay Taşkapan
Konuşmacı:  Prof. Dr. Martin Church
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 SERBEST BİLDİRİLER 8
Oturum Başkanları:
Necmettin Akdeniz, Ahmet Metin
  SS-61 - Dirençli alopesi areata olgularında difensipron kullanımı
Zeynel Önder
  SS-62 - Pemfigus vulgaris ve büllöz pemfigoid hasta grubunda periferal kan miyeloid kökenli baskılayıcı hücre sayı ve fonksiyonlarının, immün-baskılayıcı tedavi protokollerine verilen klinik yanıt farklılıkları üzerine olan etkilerinin araştırılması
Ayşe Öktem
  SS-09 - Hidradenitis supurativa ile pyrin mutasyonları ve otoinflamasyon ilişkisi
Dr. Secil Vural
  SS-64 - Nörolojik hastalıklarda yüksek anti-BP 180 ve 230 düzeylerinin Büllöz Pemfigoid gelişim riski açısından belirteç olarak kullanımı?
Züleyha Özgen
  SS-65 - Leke Açıcı Krem Kullanımına Bağlı Civa İntoksikasyonu
Fatma Erden
  SS-66 - Mikozis Fungoides Hastalarında Kan Kurşun Düzeyinin Değerlendirilmesi
Mustafa Yıldırım
  SS-67 - Akne vulgarisli hastalarda izotretinoin tedavisinin matriks metalloproteinaz 9 ve 13 üzerine etkisi
Ayşe Topçu
14:30 - 14:45 ARA
14:45 - 15:45 PANEL 22: Yolu Paterjiden Geçenler
Oturum Başkanları:
Cem Mat, Zülal Erbağcı
14:45 – 15:00 Piyoderma Gangrenozum
Zennure Takçı
15:00 – 15:15 Sweet Sendromu ve Diğer Nötrofilik Dermatozlar
D. Deniz Demirseren
15:15 – 15:30 Behçet Hastalığı Sistemik Tedavisi
Şebnem Aktan
15:30 – 15:45 Tartışma
15:45 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 17:00 PANEL 26: Aciller
Oturum Başkanları:
Cengizhan Erdem, Emel Fetil
16:00 – 16:15 İlaç Erupsiyonları
Pelin Kartal
16:15 – 16:30 Purpura Fulminans
Çiğdem Asena Doğramacı
16:30 – 16:45 Nekrotizan Fasiit
Emine Derviş
16:45 – 17:00 Tartışma
C SALONU
08:30 - 09:45 PANEL 19: HPV
Oturum Başkanları:
Rana Anadolu, Bilal Doğan
08:30 – 08:45
Serviks Dışı Kanser Nedeni Olarak HPV Enfeksiyonu
Melih Akyol
08:45 – 09:00 HPV Aşıları
Arzu Ataseven
09:00 – 09:15 HPV Tiplendirmesinin Önemi ve Gerekliliği
İlteriş Oğuz Topal
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 – 09:45 Serbest Bildiri
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 11:10 ARA
11:10 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 11
Deri’deki Hisler, Deri’ndeki İzler

Konuşmacı: Yard. Doc. Dr. Psikolog Ozanser Uğurlu
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30  
14:30 - 14:45 ARA
14:45 - 15:45 PANEL 23: Oral Mukoza
Oturum Başkanları:
Sedat Özçelik, Can Ceylan
14:45 – 15:00 Psödopatolojiler
Kamer Gündüz
15:00 – 15:15 Ülsere ve Kitlesel Lezyonlar
Ayşe Kavak
15:15 – 15:30 Renkli Lezyonlar
Turna İlknur
15:30 – 15:45 Tartışma
15:45 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 17:00 PANEL 27: Viral Enfeksiyonlar
Oturum Başkanları:
Ali Karakuzu, Nilgün Sayman
16:00 – 16:15 HSV
Nida Kaçar
16:15 – 16:30 HZV
Recep Dursun
16:30 – 16:45 Çocukluk Çağı Viral Döküntüleri
Demet Kartal
16:45 – 17:00 Tartışma
D SALONU
08:30 - 09:45 PANEL 20: Saç Hastalıkları
Oturum Başkanları:
Gönül Ergenekon, Server Serdaroğlu
08:30 – 08:45 Telogen Effluviuma Yaklaşım
İlknur Kıvanç Altunay
08:45 – 09:00 AGA Tedavisi
Server Serdaroğlu
09:00 – 09:15 Skatrisyel Alopesilere Tanısal Yaklaşım
Özlem Dicle
09:15 – 09:30 Modern Saç Ekimi
Ekrem Civaş
09:30 – 09:45 Tartışma
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 11:10 ARA
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 14:45 ARA
14:45 - 15:45 PANEL 24: Ko-morbiditeler
Oturum Başkanları:
Nahide Onsun, Oya Oğuz
14:45 – 15:00 Akne
Nilgün Şentürk
15:00 – 15:15 Rozase
Pelin Koçyiğit
15:15 – 15:30 Psoriasis
Ayça Cordan Yazıcı
15:30 – 15:45 Tartışma
15:45 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 17:00 PANEL 28: Dermatolojide Akademi
Oturum Başkanları:
Ertan Yılmaz, Deniz Seçkin
16:00 – 16:15 Ülkemizde Son 5 Yılda Uluslararası Yayınlar
Deniz Seçkin
16:15 – 16:30 Dermatoloji Literatüründe Sanat
Emel Erdal Çalıkoğlu
16:30 – 16:45 Akılcı İlaç Kullanımı
Aslı Hapa
16:45 – 17:00 Tartışma