İletişim

  Kongre Başkanı
Neslihan Şendur
E-posta: neslihansendur@yahoo.com
Bilimsel Sekretarya
  Kongre Sekreteri
Meltem Uslu
Adres: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Aydın
Telefon: 0256 444 12 56 (2941)
E-posta: meltemozdogan@msn.com


Organizasyon Sekretaryası
Adres: Muallim Naci Cad. Katmer Sk. No:2 Ortaköy İstanbul / Türkiye
Telefon: 0212 282 92 32 
Faks: 0212 268 18 41
E-posta: dermatoloji2018@globalturizm.com.tr
Web: www.globalturizm.com.tr