Bilimsel ProgramSayfayı Yazdırmak İçin Tıklayınız.
Programı indirmek için tıklayınız.


16 Ekim 2018 - Kurslar


Dermatopatoloji Kursu
Oturum yöneticileri:
Nilsel İlter, Özay Gököz
13:00 - 13:20 Dermatolojide Sitoloji
Murat Durdu
13.20 - 13.30 Tartışma
13:30 - 13:45 Normal Derinin Histopatolojisi 
Gülçin Güler Şimşek
13:45 - 14:00 Dermatopatolojide Terminoloji 
Duru Tabanlıoğlu Onan
14:00 - 14:20 ARA
14:20 - 14:35 Biyopsi Nerden ve Nasıl Alınır, Nasıl Gönderilir?  
Müzeyyen Gönül
14:35 - 14:50 Likenoid ve İnterfaz Dermatitler
Filiz Canpolat
14:50 - 15:05 Psoriatik Spongiotik Hastalıklar
Canten Tataroğlu
15:05 - 15:20 Tartışma
15:20 - 15:40 ARA
15:40 - 15:55 Püstüler Dermatozlar
Engin Sezer
15:55 - 16:10 Vaskülopatik / Vaskülitik Reaksiyonlar      
Emel Dikicioğlu
16:10 - 16:25 Granülomatöz Hastalıklar 
Deniz Ateş Özdemir
16:25 - 16:40 Tartışma
16:40 - 17:00 KAHVE MOLASI
17:00 - 17:15 Akantolitik Hastalıklar     
Nilsel İlter
17:15 - 17:30 Subepidermal Büllü Hastalıklar  
Özay Gököz
17:30 - 17:45 Lenfoproliferatif Hastalıklar
Ayça Kırmızı
17:45 - 18:00 Tartışma
18:00 - 18:30 Mikroskop Başı Olgu Gösterimi / Tanınız Nedir?

Dermatoallerji Kursu
Oturum Yöneticileri: Şükran Tunalı, Sibel Alper
13:00 - 13:15 Dermatoallerji Ünitesi Kurulumu
Şükran Tunalı
13:15 - 13:30 Standart Deri Yama Testi
Sevgi Akarsu
13:30 - 13:45 Standart İntradermal Test
Oktay Taşkapan
13:45 - 14:00 Tartışma
14:00 - 14:20 ARA
14:20 - 14:35 Atopi Yama Testi
Ayşe Boyvat
14:35 - 14:50 Foto Yama Testi
Özlem Su Küçük
14:50 - 15:05 Standart Seri Dışı Maddelerle Yama ve Delme Testi
Emek Kocatürk Göncü
15:05 - 15:20 Tartışma
15:20 - 15:40 KAHVE MOLASI
15:40 - 15:55 Sistemik Ekzemada Deri Yama Testi   
Sibel Alper
15:55 - 16:10 Çocuklarda Dermatoallerjik Testler 
Oktay Taşkapan
16:10 - 16:25 İlaç Allerjilerinde Tanısal Testler 
Rafet Koca
16:25 - 16:40 Fiziksel Ürtikerde Tanı Testleri 
Suzan Demir Pektaş
16:40 - 16:55 Tartışma

Dermato-Cerrahi Kursu
Oturum Yöneticileri:
Seher Bostancı, Tamer İrfan Kaya
 13:00 - 13:15 Preoperatif Değerlendirme
Tamer İrfan Kaya
13:15 - 13:30 Önemli Anatomik Bölgeler
Yelda Kapıcıoğlu
13:30 - 13:45 Yara İyileşmesini Etkileyen Faktörler
Emel Fetil
13:45 - 14:00 Tartışma
 14:00 - 14:20 ARA
14:20 - 14:35 Topikal Anestezi
Ayten Ferahbaş Kesikoğlu
14:35 - 14:50 İnfiltrasyon Anestezisi ve Sinir Blokları
Pelin Koçyiğit
14:50 - 15:05 Biyopsi:Ne zaman? Nasıl?
Deniz Aksu Arıca
15:05 - 15:20 Tartışma
15:20 - 15:40 ARA
15:40 - 15:55 Dikiş Teknikleri
Tuğrul Dereli
15:55 - 16:10 Eksizyonel Biyopsi
Seher Bostancı
16:10 - 16:25 Tırnak Biyopsisi
Bengü Gerçeker Türk
16:25 - 16:40 Tartışma
16:40 - 17:00 ARA
17:00 - 17:15  Kriyocerrahi ve Elektrocerrahi
Ali Karakuzu
17:15 - 17:30 Komplikasyon Yönetimi
Muammer Seyhan
17:30 - 17:45 Postoperatif Kozmetik Kullanımı
Yasemin Oram
17:45 - 18:00 Tartışma

Dermoskopi Kursu
Oturum Yöneticileri:
Fezal Özdemir, Sedef Şahin
13:00 - 13:15 Yapılar
Sedef Şahin
13:15 - 13:30 Atipik Nevus
Fezal Özdemir
13:30 - 13:45 Spitz Nevus
Bengü Nisa Akay
13:45 - 14:00 Tartışma
 14:00 - 14:20 ARA
14:20 -14:35 Gövde ve Ekstremite Melanomu
Işıl Karaaslan
14:35 - 14:50 Yüzde Melanom
Turhan Şahin
14:50 - 15:05 Akral Melanom
Gamze Erfan
15:05 - 15:20 Tartışma
15:20 - 15:40 KAHVE MOLASI
15:40 - 15:55 Keratinositik Lezyonlar
Nida Gelincik Kaçar
15:55 - 16:10 Vasküler Lezyonlar
Ercan Arca
16:10 - 16:25 İnflamaskopi
Tülin Güleç
16:25 - 16:40 Tartışma
16:40 - 17:00 ARA
17:00 - 17:15
Dermoskopi Ünitemi Nasıl Çalıştırıyorum?
Aysun Şikar Aktürk
17:15 - 17:30
Dermoskopinin Kısıtlılıkları
Şirin Pekcan Yaşar
17:30 - 17:45 Tartışma

Kozmetoloji Kursu
  Botoks
Zekayi Kutlubay, Hatice Erdi Şanlı, İlgen Ertam, Dilek Bayramgürler
Dolgu
Ercan Çalışkan,Gökhan Gökler, Hakan Erbil, Zehra Serdar
İp
Recep Dursun, Nezih Karaca, Erol Koç, Gonca Gökdemir
Mezoterapi / PRP
Berna Şanlı
13:00 - 13:45 Ünite Düzeneği, Malzeme ve Cihaz Seçimi
Zafer Kurumlu, Dilek Bayramgürler
13:45 - 14:00  ARA
14:00 - 14:45 Grup 1
Zekayi Kutlubay
Grup 2
Hakan Erbil
Grup 3
Nezih Karaca
Grup 4
Berna Şanlı
14:45 - 15:00 ARA
15:00 - 15:45 Grup 4
Hatice Erdi Şanlı
Grup 1
Zehra Serdar
Grup 2
Erol Koç
Grup 3
Berna Şanlı
15:45 - 16:00 ARA
16:00 - 16:45 Grup 3
İlgen Ertam
Grup 4
Gökhan Gökler
Grup 1
Recep Dursun
Grup 2
Berna Şanlı
16:45 - 17:00 ARA
17:00 - 17:45 Grup 2
Dilek Bayramgürler
Grup 3
Ercan Çalışkan
Grup 4
Gonca Gökdemir
Grup 1
Berna Şanlı


17 Ekim 2018, Çarşamba


A SALONU
08:30 - 08:50 AÇILIŞ KONUŞMALARI
08:50 - 09:50 Türkiye’de Dermatoloji - TDD’nin 50. Yılı (TDD Başkanlarından izlenimler, öneriler)
Moderatör:
M. Ali Gürer
Panelistler: M. Ali Gürer, Erbak Gürgey, Tülin Akan, Ahmet Yaşar Turanlı, Can Baykal, Oktay Taşkapan, Ertan Yılmaz, Güneş Gür Aksoy
Konuşmacılar: M. Ali Gürer, Can Baykal, Ertan Yılmaz
09:50 - 10:00 ARA
10:00 - 11:15 PANEL 1: Akne
Oturum Başkanları:
Nilsel İlter, Hamdi Memişoğlu
10:00 – 10:15 Patogenezde Yenilikler
Göknur Kalkan
10:15 – 10:30 Geç Başlangıçlı Akne
Nilsel İlter
10:30 – 10:45 Aknede İsotretinoin
Ayşe Anıl Karabulut
10:45 – 11:00 Akne Tedavi Rehberleri
Ayşe Serap Karadağ
11:00 – 11:15 Tartışma
11:15 – 11:30 KAHVE MOLASI
11:30 – 12:30 KONFERANS I
Oturum Başkanları: Neslihan Şendur, Güneş Gür Aksoy
What’s New in Dermatologic Therapy
Thomas Ruzicka
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:20 UYDU SEMPOZYUM 1
Farmanova Uydu Sempozyumu
 

Psoriatik Artrite Multidisipliner Yaklaşım
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serhat İnalöz – Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

 

Psoriatik Artrit Tedavisine Dermatolog Gözüyle Bütünsel ve Yenilikçi Bakış
Prof. Dr. Nahide Onsun – Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

 

Psoriatik Artrit Tedavisine Romatolog Gözüyle Bütünsel ve Yenilikçi Bakış
Prof. Dr. Umut Kalyoncu – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji bilim Dalı

14:20 - 14:30 ARA
14:30 - 15:30 KONFERANS II
Oturum Başkanları: Meltem Uslu, Bengü Nisa Akay
Dermoscopy in Every Day Practice
Aimilios Lallas
15:30 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 16:45 PANEL 5: Kronik Hasta İzleminde Doğrular - Yanlışlar
Oturum Başkanları: Nilgün Atakan, Deniz Seçkin
15:45 – 16:00 Psoriasis
Nilgün Atakan
16:00 – 16:15 Deri Kanserleri
Nahide Onsun
16:15 – 16:30 Otoimmun Büllöz Hastalıklar
Savaş Yaylı
16:30 – 16:45 Tartışma
16:45 - 18:45 EĞİTİM KURULTAYI / YETERLİK GENEL KURULU
20:00 - 22:00 Orada Duruverseydi Zaman “Kemal”

B SALONU
10:00 - 11:15 PANEL 2: Allerji
Oturum Başkanları:
Şükran Tunalı, Göksun Karaman
10:00 –10:15 Kontakt Dermatitlerde Klinik Tanı
Emel Bülbül Başkan
10:15 – 10:30 Hastaya Özel Deri Yama Testi
Emek Kocatürk Göncü
10:30 – 10:45 İlaç Allerjilerinde Testler
Rafet Koca
10:45 - 11:00 Tartışma
11:00 – 11:15
Serbest Bildiri
  SS-04 - Kronik ürtikerde doksepin tedavisi: 41 hastanın retrospektif olarak değerlendirilmesi
Zeynep Yılmaz
  SS-07 - Kronik Spontan Ürtikerli Hastalarda Omalizumab Tedavisine Yanıtı Etkileyen Faktörler: Fcer1 Gen Polimorfizmi, Otoimmün Ve İnflamatuar Belirteçler
Ece Nur Değirmentepe
11:15 - 11:30 KAHVE MOLASI
11:30 - 12:30 SERBEST BİLDİRİLER 1
Oturum Başkanları: Tayyar Cantürk, Kenan Aydoğan
  SS-10 - Orta ve Şiddetli Akne Vulgaris Hastalarında Kan Omentin-1, Chemerin, Vaspin Düzeylerinin ve İnsülin Direncinin Değerlendirilmesi
Perihan Aladağ Öztürk
  SS-11 - Notalgia Parestetika Hastalarında Kutanöz Silent Periyod
Serkan Demirkan
  SS-12 - Akne Vulgarislilerde Kozmetik Alerji Sıklığının Araştırılması
Aslı Şahin
  SS-13 - İnterdijital Maserasyonu Olan Hastalarda Eritrazma Sıklığı
Dursun Türkmen
  SS-14 - Kronik İdiyopatik Ürtiker ve Büllöz Pemfigoid'li Hastalarda Omalizumab Tedavisinin Koagülasyon Parametrelerine ve Total IgE Düzeylerine Etkisi
Ahmet Uğur Atılan
  SS-15 - Çocukluk çağı psoriazis hastalarındaki oral bulguların değerlendirilmesi
Atiye Oğrum
  SS-16 - Tosilizumab ile tedavi edilen PAPASH sendromu
Aslı Özçentik
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:20 SERBEST BİLDİRİLER 2
  SS-17 - Multidisipliner teletıp uygulaması: cerrahi öncesi telecerrahi tanılarının histopatoloji ile karşılaştırılması
Ümran Muslu
  SS-18 - Dermatologlarda tükenmişlik sendromunun araştırılması ve etkileyen faktörler
Ezgi Özkur
  SS-19 - İzotretionin ile tedavi edilen akne hastalarında psikiyatrik parametrelerin değişiminin incelenmesi
Ezgi Özkur
  SS-20 - Bazoskuamöz karsi̇nom: Bi̇r olguda epi̇geneti̇k çalişmalar
Berna Aksoy
  SS-21 - Türkiye’de Akne vulgaris ve eşlik eden komorbiditelerin incelenmesi: Multimerkez, Prospektif, Kontrollü Bir Çalışma
Emine Sümeyye Ünal
  SS-22 - Sakal Restorasyonu için Değerli Bir Yöntem Olarak Foliküler Ünite Ekstraksiyonu: Retrospektif Vaka Serisi Çalışması
Hasan Mete Aksoy
  SS-60 - Üçüncü basamakta kronik spontan ürtiker tedavisinde omalizumab deneyimi
Ayda Acar
14:20 - 14:30 ARA
14:30 - 15:30 SERBEST BİLDİRİLER 3
Oturum Başkanları: Aylin Ermertcan, Müzeyyen Gönül
  SS-23 - Kliniğimizde takip edilen Mikozis Fungoides, Mikozis Fungoides varyantları, alt tipleri ve atipik formlarının klinikopatolojik değerlendirilmesi
Esra Ağaoğlu
  SS-25 - Dermatolojik Hastalıklar Farkındalık Anketi
Osman Kose
  SS-55 - Malign melanom fare modelinde anti PD-1 monoklonal antikoru ve BCG intramural uygulamasının etkinliğinin değerlendirilmesi
Gülsüm Gençoğlan
  SS-26 - Favre-Racouchot Hastalığında Ablatif Fraksiyonel CO2 Lazerin Tedavi Etkinliği (3 Yıllık Takip Sonuçları)
Osman Kose
  SS-27 - İleri glikasyon son ürünleri: Psoriasis ve kardiyovasküler hastalık arasında olası bir bağlantı
Andaç Salman
  SS-28 - Alopesi universalis olgularında topikal immünoterapinin retrospektif değerlendirilmesi
Muazzez Çiğdem Oba
  SS-29 - Vulva Biyopsi Materyallerinde Histopatolojik ve İmmunfenotipik Bulgular Eşliğinde Retrospektif Analiz: 4 Yıllık Deneyimimiz
Ela Ülkü Kutucularoğlu
  SS-30 - Tamanu yağının ratlarda yara iyileşmesi üzerine etkisinin araştırılması
Sevil Savaş Erdoğan
15:30 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 16:45 PANEL 6: Ürtiker
Oturum Başkanları: İnci Mevlitoğlu, Güneş Gür Aksoy
15:45 – 16:00 Herediter Anjioödem
Oktay Taşkapan
16:00 – 16:15 Ürtiker Tanısında Testler
Bengü Gerçeker Türk
16:15 – 16:30 Dirençli Ürtikerde Tedavi
Dilek Bayramgürler
16:30 – 16:45 Tartışma

C SALONU
10:00 - 11:15 PANEL 3: Dermoskopi
Oturum Başkanları:
Sedef Şahin, Akın Aktaş
10:00 – 10:15 Dermatozlar
Bengü Nisa Akay
10:15 – 10:30 Enfeksiyonlar ve Enfestasyonlar
Meltem Uslu
10:30 – 10:45 Melanom
Sedef Şahin
10:45 – 11:00 Melanom Dışı Deri Kanserleri
Turhan Şahin
11:00 – 11:15 Tartışma
11:15 - 11:30 KAHVE MOLASI
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:20 - 14:30 ARA
15:30 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 16:45 PANEL 7: Epidemiyoloji
Oturum Başkanları: Ahmet Yaşar Turanlı, Ülker Gül
15:45 – 16:00 Melanoma Dışı Deri Kanserleri
Didem Dinçer
16:00 – 16:15 Melanom
Suhan Günaştı Topal
16:15 – 16:30 Sifiliz ve AIDS
Emel Güngör
16:30 – 16:45 Tartışma

D SALONU
10:00 - 11:15 PANEL 4: Lenfoma
Oturum Başkanları:
Ayla Gülekon, Gürsoy Doğan
10:00 – 10:15 MF Dışı Lenfomalar
Şirin Pekcan Yaşar
10:15 – 10:30 MF’in Binbir Yüzü
Can Baykal
10:30 – 10:45 MF Tedavisi
Hatice Erdi Şanlı
10:45 - 11:00 Tartışma
11:00 – 11:15 Serbest Bildiri
  SS-08 - CD8 pozitif mikozis fungoides olgularının demografik,klinik ve prognostik özelliklerinin retrospektif değerlendirilmesi
İncilay Kalay
11:15 - 11:30 KAHVE MOLASI
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:20 - 14:30 ARA
15:30 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 16:45 PANEL 8: Tedavide Yenilikler
Oturum Başkanları:
Alpaslan Acar, Serhat İnalöz
15:45 – 16:00 Psoriasis
Emine Çölgeçen
16:00 – 16:15 Alopesia Areata
Nursel Genç Dilek
16:15 – 16:30 Melanom
Işıl Karaaslan
16:30 – 16:45 Tartışma


18 Ekim 2018, Perşembe


A SALONU
08:30 – 09:45 PANEL 9: Otoimmün Büllöz Hastalıklar
Oturum Başkanları:
Soner Uzun, Mustafa Tunca
08:30 – 08:45 Pemfigus ve Büllöz Pemfigoidde Genetik ve Çevresel Faktörler
Deniz Akkaya
08:45 – 09:00 Otoimmun Büllü Hastalıklarda Klinik Ayırıcı Tanı
Soner Uzun
09:00 – 09:15 Büllöz Pemfigoid ve Pemfigus Tedavisi
Rıfkiye Küçükoğlu
09:15 – 09:30 Duhring Hastalığı
Ayten Ferahbaş Kesikoğlu
09:30 – 09:45 Tartışma
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10.00 - 11.00 KONFERANS III
Oturum Başkanları: Serap Utaş, Sibel Alper
Dermatolojide Yasal Sorunlar
Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu
11:00 - 11:10 ARA
11:10 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 5
Tinea Pedis Enfeksiyonu Topikal Antifungal İlaçlar Gözden Kaçırdıklarımız
Doç. Dr. Şirin Pekcan Yaşar
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:00 PANEL 13: Atopik Dermatit
Oturum Başkanları:
Serap Utaş, Sibel Alper
13:00 – 13:15 Erişkin Atopik Dermatit Kliniğinde Farklı Yüzler
Sibel Alper
13:15 – 13:30 Çocukta Atopik Dermatit Tanı ve Tedavisi
Serap Utaş
13:30 – 13:45 Atopik Dermatitte Diyet ve İmmunoterapi
Asuman Cömert
13:45 – 14:00 Tartışma
14:00 - 18:00 TDD GENEL KURULU

B SALONU
08:30 - 09:45 PANEL 10: Pediatrik Dermatoloji
Oturum Başkanları:
Yalçın Tüzün, Sevgi Bahadır
08:30 – 08:45 Hemanjiom Tanı ve Tedavisi
Deniz Yücelten
08:45 – 09:00 Alopesia Areata Tedavisi
Güliz İkizoğlu
09:00 – 09:15 Çocuklarda Venereolojik Hastalıklara Yaklaşım
Hayriye Sarıcaoğlu
09:15 – 09:30 Pediatrik Tedavide İncelikler
Rebiay Kıran
09:30 – 09:45 Tartışma
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 - 11:00 SERBEST BİLDİRİLER 5
Oturum Başkanları:
Süleyman Pişkin, Ali Karakuzu
  SS-39 - Liken sklerozda östrojen ve androjen reseptör ekspresyonu ve otoimmünite ile ilişkisinin değerlendirilmesi
Fatma Uzun
  SS-40 - Eritema Annulare Santrifuj Tanısı Alan Hastaların Demografik ve Klinikopatolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Ozan Erdem
  SS-41 - Tümoral Deri Lezyonlarında Klinikopatolojik Korelasyon Değerlendirilmesi
Güzin Sarı
  SS-42 - Biyolojik İlaç Tedavisi Uygulanan Orta-Şiddetli ve Şiddetli Psoriazis Hastalarında HLA-C Analizi
Özge Zorlu
  SS-43 - Pediatrik Psoriasis Hastalarının Epidemiyolojik Ve Klinik Olarak Değerelendirilmesi
Derya Bostan
  SS-44 - KSÜ Hastalarında Kullanılan Omalizumab Tedavisinin ÜKT Ve KÜYKA Ölçekleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Ve Tedavi Sonrası Ölçeklerin Korelasyonu
Pırıl Etikan
  SS-45 - Sweet Sendromu:54 Hastanın Klinik, Laboratuvar, Histopatolojik ve Tedaviye Yanıt Açısından Değerlendirilmesi
Vildan Manav
  SS-46 - Palmoplantar dermatozlarda lokal psoralen-UVA (PUVA) tedavisinin etkinlik ve güvenirliği
Nihan Yüksel Çanakçı
11:00 - 11:10 ARA
11:10 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 6
Avrupa’dan Asya’ya, Deriden Ekleme Stelara®
Prof. Dr. Burhan Engin & Prof Dr Servet Akar    
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 14:00 PANEL 14: Kollagenozlarda Güncel
Oturum Başkanları:
Ertuğrul Aydemir, Nuran Allı
13:00 – 13:15 Kutan LE
Tülin Güleç
13:15 – 13:30 Dermatomiyozit
Didem Didar Balcı
13:30 – 13:45 Skleroderma
Mualla Polat
13:45 – 14:00 Tartışma

C SALONU
08:30 – 09:45 PANEL 11: Fototerapi
Oturum Başkanları:
Ali Tahsin Güneş, Ayşen Karaduman
08:30 – 08:45 Testler ve Kalibrasyon
Dilek Seçkin Gençosmanoğlu
08:45 – 09:00 Geçmişe Saygı; PUVA Ne Zaman
Kenan Aydoğan
09:00 – 09:15 Vitiligo ve Psoriasis Fototerapisi
Yaşar Gül Denli
09:15 – 09:30 Fototerapi Yan Etkileri, Ek Kazançları
Serap Öztürkcan
09:30 – 09:45 Tartışma
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 – 11:00 SERBEST BİLDİRİLER 6
Oturum Başkanları:
Erbak Gürgey, Orhan Özgöztaşı
  SS-47 - 105 Vitiligolu Çocuk Hastada Klinik Ve Demografik Özellikler
Tuçe Özkara
  SS-48 - Psoriasis Hastalarında Depresyon, Umutsuzluk ve İntihar Eğilimi
Fatma Deniz
  SS-49 - Psoriazisli hastalarda serum microRNA analizi
Lale Ateş
  SS-50 - Koroner Arter Hastalığının Şiddeti İle Deri Ölçüm Parametreleri Arasındaki İlişki
Eda Öksüm Solak
  SS-51 - Deri Eki Tümörlerinin Klinik Özellikleriyle Değerlendirilmesi
Zeynep Altan Ferhatoğlu
  SS-52 - Dirençli Hidradenitis Süpürativa Olgularında Adalimumab Etkinliği
Meltem Turkmen
  SS-53 - Türkiye'de yaşayan sığınmacılarda görülen dermatolojik hastalıkların değerlendirilmesi: retrospektif çok merkezli çalışma
Fatmagül Gülbaşaran
11:00 - 11:10 ARA
11:10 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 7
Psoriyazis Tedavisinde Yeni Ufuk: İxekizumab
Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Ali Gürer
Psoriasis Etyopatogenezinde Güncel Yaklaşım
Konuşmacı: Prof. Dr. Esra Adışen
Psoriasis Tedavisinde Yeni Ufuklar
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 14:00 PANEL 15: Dermatolojide Öksüzler
Oturum Başkanları:
Şevki Özdemir, Mehmet Salih Gürel
13:00 – 13:15 Epidermolizis Bülloza
Esra Koku Aksu
13:15 – 13:30 Lepra
Nihal Kundakçı
13:30 – 13:45 Tüberküloz
Mukadder Koçak
13:45 – 14:00 Tartışma

D SALONU
08:30 - 09:45 PANEL 12: Kozmetolojide Lazer
Oturum Başkanları:
Vahide Baysal Akkaya, Hamdi Özcan
08:30 – 08:45
Epilasyon
Aslı Kaptanoğlu
08:45 – 09:00 Vasküler Lezyonlar
Meltem Önder
09:00 – 09:15 Rejuvenasyon
Yasemin Oram
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 – 09:45 Serbest Bildiri
  SS-03 - Dövme Tedavisinde Q Switch Nd YAG Lazerin Etkinlik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi (6 Yıllık Takip Sonuçları)
Osman Kose
  SS-05 - Solar lentigo tedavisinde frekansı katlanmış Q-anahtarlı Nd:YAG lazerin (KTP, 532 nm) etkisinin deri analiz cihazı ile değerlendirilmesi
Defne Özkoca
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 - 11:00 SERBEST BİLDİRİLER 4
  SS-31 - Kronik spontan ürtikerde uzun dönem omalizumab tedavisinin etkinlik ve güvenliğinin gerçek yaşam koşullarında değerlendirilmesi: Tek merkezli retrospektif çalışma
Andaç Salman
  SS-32 - Eskişehir Bölgesinde Bazal Hücreli Karsinom olgularının retrospektif değerlendirilmesi
Işıl Bulur
  SS-33 - Psoriazis Tedavisinde Biyolojikler: Etkinlik ve İlaçta Kalımla İlişkili Yedi Yıllık Veriler
Simay Bayrak
  SS-34 - Deriye lokalize sklerotik hastalıklarda ivig kullanımı ve uzun dönem güvenlik profili
Tahsin Çağdaş Akaslan
  SS-35 - İsotretinoinin İndüklediği Diş Eti Büyümesi
Mahmut Sami Metin
  SS-36 - Parkinson Hastalarında Demodeks Yoğunluğu
Nil Su Çelik
  SS-37 - Notaljiya parestetikanın düşük doz pregabalin ile semptomatik tedavisi
Sertac Sener
  SS-38 - Bazal Hücreli Karsinomda Peritümöral İmmün İnfiltratın Rekürrensle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Burcu Beksaç
11:00 - 11:10 ARA
11:10 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 8
Epidermolizis Bulloza’ Uluslararası Deneyimler
ve Türkiye’deki Prosedür
Konuşmacı: Dr. Adrian Heagerty / Dermatoloji, DEBRA UK, Solihull Hospital
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:00 PANEL 16: Kozmetoloji Dışı Kullanım
Oturum Başkanları:
Günsel Öztürk, Mukaddes Kavala
13:00 – 13:15 Mikro İğneleme
Nilay Duman
13:15 – 13:30 PRP
Algün Polat Ekinci
13:30 – 13:45 Botoks
Filiz Canpolat
13:45 – 14:00 Tartışma


19 Ekim 2018, Cuma


A SALONU
08:30 - 09:45 PANEL 17: Özel Durumlarda Psoriasis Tedavileri
Oturum Başkanları:
Neslihan Şendur, Erkan Alpsoy
08:30 – 08:45
Saçlı Deri ve Tırnakta
Fatih Göktay
08:45 – 09:00 Gebe ve Çocukta
Müge Güler Özden
09:00 – 09:15 Yaşlıda
Erkan Alpsoy
09:15 – 09:30 Tartışma
09:30 – 09:45 Serbest Bildiri
  SS-01 - Lokalize plak tipi psoriasiz hastalarında 308 nm excimer lamba tedavisi ile topikal kalsipotriol pomad-klobetazol 17 propiyonat pomad dönüşümlü kullanımının etkinliklerinin kıyaslanması
Kadir Öztürk
  SS-06 - Psoriasisli hastaların komorbiditeler konusunda farkındalığının, psoriasis hakkında bilgi düzeylerinin ve tedavi kararına katılım tercihlerinin değerlendirilmesi
Kağan Cingöz
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 - 11:00 KONFERANS IV: Pruritus
Oturum Başkanları: Ekin Şavk, Cengizhan Erdem
Jacek C. Szepietowski
11:00 - 11:10 ARA
11:10 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 9
Farmanova Uydu Sempozyumu
 

Psoriasis Tedavisinin Değişen Yüzü
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nilgün Atakan – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

 

Psoriasis: Deri ve Ötesi
Prof. Dr. Nilgün Atakan – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

 

Psoriasis Patogenezinde Ezber Bozan Yaklaşım: Hedef IL-17A
Prof. Dr. Murat Borlu – Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

 

Psoriasis Tedavisinde Klinik Çalışmalardan Gerçek Yaşama Yenilikçi Yaklaşım: Sekukinumab
Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan – Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 KONFERANS V: Hidradenitis Suppurativa
Oturum Başkanları: Tülin Ergun, Göksun Karaman
Jacek C. Szepietowski
14:30 - 14:45 ARA
14:45 - 15:45 PANEL 21: Psoriasis
Oturum Başkanları:
Nilgün Atakan, Tülin Ergun
14:45 – 15:00 Patogenezde Yenilikler
Başak Yalçın
15:00 – 15:15 Geleneksel Tedaviler
Esra Adışen
15:15 – 15:30 Biyolojik Ajanlar
Tülin Ergun
15:30 – 15:45 Tartışma
15:45 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 17:00 PANEL 25: Gebelik
Oturum Başkanları:
Ekin Şavk, Demet Çiçek
16:00 – 16:15 Gebede Kaşıntı
Şeniz Duygulu
16:15 – 16:30 Gebede Tedavi İlkeleri
İlgen Ertam
16:30 – 16:45 Gebelik Dermatozları
Ercan Çalışkan
16:45 – 17:00 Tartışma
20.00 Toplu Fotoğraf çekimi

B SALONU
08:30 - 09:45 PANEL 18: Medikal Tedavilerin Güncel ve Sıra Dışı Kullanımları
Oturum Başkanları:
Şebnem Özkan, Ferda Artüz
08:30 – 08:45 Melanom Dışı Deri Kanserlerinde Medikal Tedavi
Işıl İnanır
08:45 – 09:00 İsotretinoin: Akne Dışı Kullanımları
Gülcan Saylam Kurtipek
09:00 – 09:15 Asitretin Psoriasis Dışı Kullanımları
İkbal Esen Aydıngöz
09:15 – 09:30 Anti-TNF Ajanların Psoriasis Dışı Kullanımları
Murat Borlu
09:30 – 09:45 Tartışma
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 - 11:00 SERBEST BİLDİRİLER 7
Oturum Başkanları:
Aynur Akyol, Ali Haydar Parlak
  SS-54 - Dermatolojik medikal fotoğraflama: Hastaların algısı ve bakış açısı
Sümeyre Seda Ertekin
  SS-24 - Herediter Melanomda {CDKN2A} ve {MC1R} Germline Gen Mutasyonlarının Araştırılması
Aysel Çakır
  SS-56 - Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
Munise Daye
  SS-57 - Psoriasiste saçlı deride dermoskopik inflamasyon bulguları
Didem Dizman
  SS-58 - Omalizumab Tedavisi Alan Kronik Ürtiker Hastalarının Tedavide Kalımı ve Tedavi Yanıtını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Eda Haşal
  SS-59 - Tırnak Batmasının Palyatif Tedavisinde Tırnak Kıvrımına Uygulanan Kriyoterapinin Klinik Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Çağrı Turan
11:00 - 11:10 ARA
11:10 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 10
Bilastin: Ürtiker Tedavisinde Yeni bir Yaklaşım
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oktay Taşkapan
Konuşmacı:  Prof. Dr. Martin Church
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 SERBEST BİLDİRİLER 8
Oturum Başkanları:
Necmettin Akdeniz, Ahmet Metin
  SS-61 - Dirençli alopesi areata olgularında difensipron kullanımı
Zeynel Önder
  SS-62 - Pemfigus vulgaris ve büllöz pemfigoid hasta grubunda periferal kan miyeloid kökenli baskılayıcı hücre sayı ve fonksiyonlarının, immün-baskılayıcı tedavi protokollerine verilen klinik yanıt farklılıkları üzerine olan etkilerinin araştırılması
Ayşe Öktem
  SS-09 - Hidradenitis supurativa ile pyrin mutasyonları ve otoinflamasyon ilişkisi
Dr. Secil Vural
  SS-64 - Nörolojik hastalıklarda yüksek anti-BP 180 ve 230 düzeylerinin Büllöz Pemfigoid gelişim riski açısından belirteç olarak kullanımı?
Züleyha Özgen
  SS-65 - Leke Açıcı Krem Kullanımına Bağlı Civa İntoksikasyonu
Fatma Erden
  SS-66 - Mikozis Fungoides Hastalarında Kan Kurşun Düzeyinin Değerlendirilmesi
Mustafa Yıldırım
  SS-67 - Akne vulgarisli hastalarda izotretinoin tedavisinin matriks metalloproteinaz 9 ve 13 üzerine etkisi
Ayşe Topçu
14:30 - 14:45 ARA
14:45 - 15:45 PANEL 22: Yolu Paterjiden Geçenler
Oturum Başkanları:
Cem Mat, Zülal Erbağcı
14:45 – 15:00 Piyoderma Gangrenozum
Zennure Takçı
15:00 – 15:15 Sweet Sendromu ve Diğer Nötrofilik Dermatozlar
D. Deniz Demirseren
15:15 – 15:30 Behçet Hastalığı Sistemik Tedavisi
Şebnem Aktan
15:30 – 15:45 Tartışma
15:45 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 17:00 PANEL 26: Aciller
Oturum Başkanları:
Cengizhan Erdem, Emel Fetil
16:00 – 16:15 İlaç Erupsiyonları
Pelin Kartal
16:15 – 16:30 Purpura Fulminans
Çiğdem Asena Doğramacı
16:30 – 16:45 Nekrotizan Fasiit
Emine Derviş
16:45 – 17:00 Tartışma

C SALONU
08:30 - 09:45 PANEL 19: HPV
Oturum Başkanları:
Rana Anadolu, Bilal Doğan
08:30 – 08:45
Serviks Dışı Kanser Nedeni Olarak HPV Enfeksiyonu
Melih Akyol
08:45 – 09:00 HPV Aşıları
Arzu Ataseven
09:00 – 09:15 HPV Tiplendirmesinin Önemi ve Gerekliliği
İlteriş Oğuz Topal
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 – 09:45 Serbest Bildiri
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 11:10 ARA
11:10 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 11
Deri’deki Hisler, Deri’ndeki İzler

Konuşmacı: Yard. Doc. Dr. Psikolog Ozanser Uğurlu
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30  
14:30 - 14:45 ARA
14:45 - 15:45 PANEL 23: Oral Mukoza
Oturum Başkanları:
Sedat Özçelik, Can Ceylan
14:45 – 15:00 Psödopatolojiler
Kamer Gündüz
15:00 – 15:15 Ülsere ve Kitlesel Lezyonlar
Ayşe Kavak
15:15 – 15:30 Renkli Lezyonlar
Turna İlknur
15:30 – 15:45 Tartışma
15:45 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 17:00 PANEL 27: Viral Enfeksiyonlar
Oturum Başkanları:
Ali Karakuzu, Nilgün Sayman
16:00 – 16:15 HSV
Nida Kaçar
16:15 – 16:30 HZV
Recep Dursun
16:30 – 16:45 Çocukluk Çağı Viral Döküntüleri
Demet Kartal
16:45 – 17:00 Tartışma

D SALONU
08:30 - 09:45 PANEL 20: Saç Hastalıkları
Oturum Başkanları:
Gönül Ergenekon, Server Serdaroğlu
08:30 – 08:45 Telogen Effluviuma Yaklaşım
İlknur Kıvanç Altunay
08:45 – 09:00 AGA Tedavisi
Server Serdaroğlu
09:00 – 09:15 Skatrisyel Alopesilere Tanısal Yaklaşım
Özlem Dicle
09:15 – 09:30 Modern Saç Ekimi
Ekrem Civaş
09:30 – 09:45 Tartışma
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 11:10 ARA
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 14:45 ARA
14:45 - 15:45 PANEL 24: Ko-morbiditeler
Oturum Başkanları:
Nahide Onsun, Oya Oğuz
14:45 – 15:00 Akne
Nilgün Şentürk
15:00 – 15:15 Rozase
Pelin Koçyiğit
15:15 – 15:30 Psoriasis
Ayça Cordan Yazıcı
15:30 – 15:45 Tartışma
15:45 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 17:00 PANEL 28: Dermatolojide Akademi
Oturum Başkanları:
Ertan Yılmaz, Deniz Seçkin
16:00 – 16:15 Ülkemizde Son 5 Yılda Uluslararası Yayınlar
Deniz Seçkin
16:15 – 16:30 Dermatoloji Literatüründe Sanat
Emel Erdal Çalıkoğlu
16:30 – 16:45 Akılcı İlaç Kullanımı
Aslı Hapa
16:45 – 17:00 Tartışma

20 Ekim 2018, Cumartesi


A SALONU
08:30 – 09:30 PANEL 29: Kronik Yara
Oturum Başkanları: Varol L. Aksungur, Tamer İrfan Kaya
08:30 – 08:45 Yara İyileşme Süreci
Mete Baba
08:45 – 09:00 Medikal Tedavi
Ercan Karabacak
09:00 – 09:15 Cerrahi Tedavi
Tamer İrfan Kaya
09:15 – 09:30 Tartışma
09:30 – 09:45 KAHVE MOLASI
  KONFERANS VI
Oturum Başkanları:
Can Baykal, Özlem Dicle
09:45 – 10:45 What’s New in Diagnosis and Treatment of Hair Disorders
Antonella Tosti
10:45 – 11:00 ARA
11:00 – 12:00 PANEL 32: Beyaz, Kırmızı, Kahverengi
Oturum Başkanları:
Cengizhan Erdem, Orhan Özgöztaşı
11:00 – 11:15 Vitiligo
Selma Emre
11:15 – 11:30 Rozase
Fatma Aydın
11:30 – 11:45 Melazma
Arzu Kılıç
11:45 – 12:00 Tartışma
12:00 – 13:00 ÖDÜL TÖRENİ ve KAPANIŞ

B SALONU
08:30 – 09:30 PANEL 30: Veneroloji
Oturum Başkanları:
Güzin Özarmağan, Osman Köse
08:30 – 08:45 HIV Enfeksiyonu
Mustafa Aksoy
08:45 – 09:00 Sifilizde Olgularla Tanısal Yaklaşımlar
Nilgün Solak
09:00 – 09:15 Genital Dermatozlar Yönüyle Venerolojik Hastalıklarda Tanı
İdil Ünal

09:15 – 09:30

Tartışma
09:30 – 09:45 KAHVE MOLASI
10:45 – 11:45 PANEL 33: Paraziter Hastalıklar
Oturum Başkanları:
Sema Aytekin, Meral Ekşioğlu
10:45 – 11:00 Layşmanyazis
Mehmet Harman
11:00 – 11:15 Demodikozis
Sema Aytekin
11:15 – 11:30 Skabiyes ve Pediküloz
Münevver Güven
11:30 – 11:45 Tartışma
11:45 – 12:00 ARA

C SALONU
08:30 – 09:30 PANEL 31: Dermatolojide Yarı İnvaziv Tedaviler
Oturum Başkanları:
Ali Haydar Parlak, Muammer Seyhan
08:30 – 08:45 Kriyoterapi
Aslı Erdemir
08:45 – 09:00 İyontoforez
Perihan Öztürk
09:00 - 09:15 IL enjeksiyonlar
Deniz Aksu Arıca
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 – 09:45 KAHVE MOLASI
10:45 – 11:45 PANEL 34: Zorlar
Oturum Başkanları:
Murat Borlu, Zerrin Öğretmen
10:45 – 11:00 Eritrodermi
Emel Öztürk Durmaz
11:00 – 11:15 AGEP-püstüler Psoriasis
Gülşen Akoğlu

11:15 – 11:30

İnflamazopatiler
Aslı Aksu Çerman
11:30 – 11:45 Tartışma
11:45 – 12:00 ARA